เขตเวลา / ขอบเขตอัตราการต่อรอง / ขอบเขตการตั้งค่า

เขตเวลา / ขอบเขตอัตราการต่อรอง / ขอบเขตการตั้งค่า

เกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา

โซนเวลาการเดิมพันกีฬา / การตั้งค่าภูมิภาค (พีซี)

จากด้านขวาบนของหน้าบนสุดของการเดิมพันกีฬา [ไอคอนเครื่องหมายนาฬิกา]
คุณสามารถเปลี่ยนเขตเวลาที่จะแสดงได้
เวลาในไทยคือ GMT + 7

เปลี่ยนพื้นที่ของอัตราต่อรอง・ การตั้งค่าพื้นที่ (พีซี)

จาก [ไอคอนเครื่องหมาย $] ทางด้านขวาของไอคอนนาฬิกา
เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนพื้นที่อัตราต่อรอง

  จากไอคอนไปทางขวา
พื้นที่ / ภูมิภาคสามารถเปลี่ยนแปลงและตั้งค่าได้

การเดิมพันกีฬา, โซนเวลา, การตั้งค่าภูมิภาค (โทรศัพท์)

ในหน้าเดิมพันกีฬาเมนูทางด้านซ้ายบนคุณจะเห็น
โซนเวลา
อัตราต่อรอง
พื้นที่
เกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ
เปิดหน้าพนันกีฬา
เมื่อคุณเปิดเมนูทางด้านซ้ายบน
สามารถแสดงได้
จาก [ไอคอนเครื่องหมายนาฬิกา]
คุณสามารถเปลี่ยนเขตเวลาที่จะแสดงได้
เวลาในไทยคือ GMT + 7

เปลี่ยนพื้นที่ของอัตราต่อรอง ・ การตั้งค่าพื้นที่ (พีซี) ⇨โทรศัพท์ถูกต้อง

จาก [ไอคอนเครื่องหมาย $] ทางด้านขวาของไอคอนนาฬิกา
เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนพื้นที่อัตราต่อรอง
จากไอคอนไปทางด้านขวา พื้นที่ / ภูมิภาคสามารถเปลี่ยนและตั้งค่าได้

この記事は役に立ちましたか?